Menü

Genel Bilgiler

  • Bu kılavuz, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (KTÜYÖS) başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS), Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. KTÜYÖS, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılmaktadır ve sonuçları iki yıl süre ile geçerlidir.
  • KTÜYÖS sonuçları, yalnız önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen adayların başvuru yapabilmeleri için gereklidir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların KTÜ’ye geçiş (transfer işlemleri) işlemleri ile KTÜ lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyen adayların başvurularında kullanılmaz.
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı(KTÜYÖS) ile ilgili bütün işlemler KTÜYÖS Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Ancak, yükseköğretim kurumunda okumakta olanların KTÜ’ye geçiş (transfer işlemleri) işlemleri ile KTÜ lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyen adayların işlemleri, KTÜYÖS Koordinatörlüğünün faaliyet sahası dışındadır.
  • KTÜYÖS Koordinatörlüğü ile adaylar arasındaki haberleşmede (e-posta, posta, faks vb), sadece Türkçe ve İngilizce kullanılır. Haberleşme sırasında, haberleşme araçlarındaki gecikme veya kaybolmalardan KTÜYÖS Koordinatörlüğü sorumlu değildir.
  • KTÜYÖS Koordinatörlüğü, adayların sınava girmek için ülkelerinden çıkış için gerekli resmi izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz. Adaylar KTÜYÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca, KTÜYÖS’e girmek için gelen adaylar, Türkiye’de oturma izni, barınma, burs, geçim vb. ihtiyaçlarını kendileri karşılar.
  • Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, KTÜ Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için KTÜ Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlara göre KTÜYÖS Koordinatörlüğü tarafından işlem yapılır.
  • KTÜYÖS kılavuzu yalnız internet ortamında yayınlanacaktır.