Menü

Kayıt Formu

KTÜYÖS KAYIT FORMU

KTUYOS Registration Form
UyrukNation : ülkenizi seçiniz.Select your nation.
AdıName : Adınızı giriniz.Enter your name.
SoyadıSurname : Soyadınızı giriniz.Enter your surname.
E-PostaE-Mail : Size ait epostanızı giriniz. Enter your e-mail address.
E-Posta TekrarRepeat E-mail : Epostanızı tekrarlayınız.Repeat your e-mail address.
ŞifrePassword : Sisteme girerken kullanacağınız şifrenizi belirleyiniz.Enter your password you will use to enter system.
Şifre TekrarRepeat Password : Şifrenizi tekrardan giriniz.Repeat your password.
Cep TelefonuCell Phone : +90 (111) 555 55 55Ülke (Operatör) NumaraCountry Code (Operator) CellNumber Cep telefonunuz var ise yazınız.If you have a cellphonei please enter.
CinsiyetGender :
Cinsiyetinizi işaretleyiniz.Select your gender.
FotoğrafYour Image :

Fotoğraflarınız Nasıl Olmalı?

Fotoğraflarınız Nasıl Olmalı?

Yükleyeceğiniz fotoğrafınız vesikalık formatında olmalıdır.
Aşağıda fotoğrafınızın nasıl olması gerektiğini gösteren bir örnek bulunmaktadır.
Yüzününüzn net gözükmediği, arkaplanının sade olmadığı resimleri yüklemeniz halinde KAYDINIZ İPTAL EDİLECEKTİR.
Resimleriniz 1MB dosya boyutunu geçmemelidir.
Size ait bir fotoğraf yükleyiniz.Select an image of yours.
Sınav MerkezleriExam Centers :

Sırasıyla sınava girmek istediğiniz 3 merkezi seçiniz. Select your 3 exam center choice by order.

Sınav merkezinin 20 kişiden az seçilmesi durumunda ilgili sınav merkezi kapatılabilecektir. Ve bu merkezi seçen kişiler 2. tercihlerinde o da kapanmışsa 3. tercihlerinde sınava gireceklerdir. If the examination center is selected less than 20 people, the relevant examination center may be closed. And those who choose this center will take the exam in their 2nd preference if they are closed. If 2nd preference center closed than exam will be taken in 3rd preference.

Sınav DiliExam Language :Sınav kitapçığınızı hangi dilde istiyorsunuz? Which language do you prefer for your question book?

Güvenlik KoduSecurity Code :
"Ben robot değilim" kutucuğunu tıklayın. Eğer gelen soru olursa yanıt veriniz.Please select "I'am not robot" then if a question pops, answer that question.