KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası
ktuyos@ktu.edu.tr
+90 462 377 18 10
EN

Bilgilendirme


KTÜYÖS Sınav Takvimi

Başvuru Tarihleri
15 Şubat 2023 - 02 Haziran 2023
KTÜYÖS Sınav Ücretlerinin Ödenmesi
15 Şubat 2023 - 02 Haziran 2023
Sınav Giriş Belgesine Erişim
9 Haziran 2023, 17:00 (Türkiye Yerel Saati)
KTÜYÖS Sınav Tarih ve Saati
21 Haziran 2023, 14:00 (Türkiye Yerel Saati)
KTÜYÖS Sonuçlarının Açıklanması
5 Temmuz 2023, 11:00 (Türkiye Yerel Saati)
KTÜYÖS Sınav Sonuçlarına İtiraz
6-7 Temmuz 2023

Genel Bilgiler

KTÜYÖS, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından uygulanan ve uluslararası öğrencilere Üniversitemizde okuma imkânı sunan bir sınavdır.

KTÜYÖS sonuçları Üniversitemize kabul için iki yıl süreyle geçerlidir.

KTÜYÖS sonuçları lisans veya ön lisans düzeyindeki programlar için geçerlidir ve sınav sonuçları öğrencilerin yatay geçişleri için kullanılamaz.

KTÜYÖS ile ilgili tüm süreçler KTÜYÖS Ofisi tarafından yürütülmektedir. Ancak, KTÜYÖS Ofisi öğrencilerin yatay geçişleri veya lisansüstü çalışmalarından sorumlu değildir.

KTÜYÖS Ofisi ile iletişim Türkçe ve İngilizce olarak yürütülmektedir; iletişim sürecinde yaşanabilecek herhangi bir aksaklık veya gecikme KTÜYÖS Ofisinin sorumluluğu dâhilinde değildir.

KTÜYÖS Ofisi, adaylara eğitim sebebiyle ülkelerinden ayrılmak için gereken pasaport/vize/resmi izin vb. belgeleri temin etmek için herhangi bir yardım ve danışmanlık hizmeti vermemektedir. Ayrıca, oturum izni, kalacak yer, burs, ulaşım vb. konular öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.

Bu kılavuzdaki şartlar Türkiye Yükseköğretim Kurulu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu'nun alacağı kararlar ile birlikte değişebilir. Güncel bilgilendirmeler Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından gerektiğinde yapılacaktır.

KTÜYÖS Ofisi bu kılavuzda belirtilmeyen ilgili diğer konularda da sorumluluk sahibidir.


Kontenjanlar

2022 kontenjan listesi

Tıklayınız

2021 kontenjan listesi

Tıklayınız

2019 kontenjan listesi

Tıklayınız

2018 kontenjan listesi

Tıklayınız

2017 kontenjan listesi

Tıklayınız

Sıkça Sorulan Sorular


KTÜYÖS Sınav Konuları

Temel Matematik

 • Rasyonel Sayılar ve Ondalık sayılar
 • Üslü sayılar ve Kök Sayılar
 • Mutlak Değer ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Bilinmeyenli Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Oran Orantı
 • Çarpanlara Ayırma
 • Kümelerle İlgili Temel İşlemler
 • Polinomlar
 • Fonksiyon, Ters Fonksiyon
 • Logaritma, Trigonometri, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Limit ve SÜreklilik
 • Türevler ve Uygulamalar
 • Karmaşık Sayılar
 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral ve Uygulamalar
 • Matrisler ve Doğrusal Denklem Sistemleri
 • Düzlem Analitik Geometri(Nokta, Uzaklık, Doğru)
 • Üçgen Kare, Dikdörtgen, Çember, Daire, Çokgen, Düzgün Çokgende Açı, Uzunluk, Alan

Genel Yetenek

 • Şekillerde döndürme, öteleme ve simetri
 • Sayı-Şekil İlişkisi
 • Sayı, Şekil, Harf Dizisi Örüntüleri
 • Harf ve Sayı Denkliklerinde Temel Matematiksel İşlemler
 • Küpün Açılımı ve YÜzey Problemleri
 • Kâğıt Katlama-Kesme
 • 3 Boyutlu Şekiller ve Perspektif Problemleri
 • Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
 • Mantıksal Muhakeme Problemleri
 • Verilen Bilgiye/Kurala Göre Problem Çözme
 • Temel Matematiksel İşlemlere Dayalı Mantık Soruları

Başvuru Şartları

KTÜYÖS'e kimler başvurabilir?

 • Türk olmayan yabancı uyruklu öğrenciler
 • Ailesi önceden Türk vatandaşı olan öğrenciler
 • Sonradan Türk vatandaşlığı kazanan öğrenciler

Başvuru Şartları

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan veya lise son sınıfında bulunmaları koşuluyla aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversitemiz programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.
 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 2. Doğumla Türk vatandaşlığı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C vatandaşlığına geçenler/bu durumda çift uyruklu olanlar,
 4. a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin(lise) son Üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
  b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylardan yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin(lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
 5. KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğretimini(lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasındaki diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan ve olacak olanlar KTÜYÖS'e başvurabilirler

KTÜYÖS'e kimler başvuramaz?

 1. Türkiye'de bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar,
 2. T.C uyruklu olup ortaöğretiminin(lise) tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar,
 3. KKTC uyruklu olanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCEAL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonucuna sahip olanlar veya sahip olacaklar hariç),,
 4. *a maddesinin iki numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),,
 5. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCAL sonucuna sahip olanla ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacak olanlar),,
 6. Türkiye'de büyükelçilikler bÜnyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya *a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular KTÜYÖS'e başvuru yapamaz.